miércoles, junio 02, 2004

Diàlegs sobre l'aigua (III): El programa

Tema 1: Aigua i solidaritat
Tema 2: Aigua, salut i medi ambient
Tema 3: Usos de l'aigua i desenvolupament
Tema 4: Acord Mundial sobre el Dret a l'aigua

Simposis paral·lels: (1) Gestió integrada de les aigües transfrontereres: una eina per a la pau, (2) L'adaptació a la variabilitat i el canvi climàtic, (3) La necessitat d'una nova cultura de l'aigua, (4) Accés a l'aigua potable i serveis sanitaris per a tothom, (5) L'aigua i la naturalesa, (6) L'aigua i l'agricultura i (7) Altres usos de l'aigua.

El resultat
(i) Adopció dels principis fonamentals de la Convenció Global del Dret a l'Aigua: l'aigua és propietat de tots els habitants del món, la política de l'aigua exigeix la democràcia, l'accés a l'aigua exigeix l'esperit d'associació, el poble té la responsabilitat de l'aigua i l'individu té la utilitat... Entre tots els principis se'n destaca un: el dret a l'aigua és fonamental, inalienable i resta per sobre de qualsevol altre dret.
(ii) Manifest de censura a Israel per la política interior exercida i, en especial, pels efectes que el mur té sobre l'aigua a Palestina