miércoles, junio 02, 2004

Diàlegs sobre l'aigua (II): La realitat

1.200 milions de persones no tenen accés a subministrament d'aigua potable

2.400 milions de persones no disposen de serveis bàsics de sanejament

Cada any moren 5 milions de persones per malalties relacionades amb la salubritat de l'aigua